Het Meldpunt Acute zorg biedt snelle en deskundige hulp aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties.
Het Meldpunt geldt voor de WZV-regio Alkmaar (Noord-Holland Noord)
Alle mensen met een verstandelijke beperking uit bovenstaande regio kunnen in crisissituaties via het Meldpunt snel en deskundig worden geholpen. Een crisissituatie kan onstaan door:
  1. het wegvallen van het verzorgingsmilieu door bijv. ziekte of overlijden van de verzorger.
  2. ernstige fysieke of psychische bedreiging van of door de cliënt.
  3. een crisis in de persoon van de cliënt
Meldpunt Acute Zorg is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via:
0226 - 33 24 02

Aanmelding bij het Meldpunt is mogelijk door:

7 x 24 uur

Het meldpunt is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.

Multidisciplinair

Een multidisciplinair team met medewerkers van de samenwerkende instanties is aan het Meldpunt verbonden.

Maximaal 6 weken

Na uiterlijk zes weken stopt de interventie van het Meldpunt Acute Zorg.

Participerende organisaties
Esdégé Reigersdaal Leekerweide 's Heeren Loo Raphaëlstichting MEE
Adres: Titanialaan 4, 1702 AZ Heerhugowaard
Het meldpunt is uitsluitend telefonisch te bereiken
Meldpunt Acute Zorg